Leighton Buzzard Train Station

Leighton Buzzard (LBZ)

Leighton Buzzard station
Station Approach
Leighton Buzzard
Bedfordshire
LU7 2LY